image


 

!! Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 moeten in deze Corona-tijd (uitzonderlijk) online gebeuren via deze link. Dit kan vanaf 28 mei 2020.

U kan steeds langskomen om geheel vrijblijvend kennis te komen maken met onze school. Tijdens deze kennismaking kan u beslissen of u uw kind al dan niet gaat inschrijven.

Om uw kind officieel in te schrijven, dient u het inschrijvingsregister en de leerlingenfiche te komen handtekenen op school. Vergeet niet de SIS-kaart (Kids ID) mee te brengen zodat we een kopij kunnen nemen. Vanaf nu is uw kind ingeschreven in onze school.

Wanneer u uw kind officieel wenst in te schrijven in de loop van het schooljaar, dan kan u tijdens de schooluren steeds bij de directeur terecht. U kan ook altijd een afspraak maken op 03/899 17 30 of via directie@vbs-liezele.be

Tijdens een vakantieperiode of na de schooluren kan u de directeur bereiken via directie@vbs-liezele.be of telefonisch op 03/889 99 29  voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Mogen wij opmerken dat er momenteel geen enkele reden tot ongerustheid  is dat wij de inschrijvingen zouden stoppen wegens een te volle klas.

 

KLEUTERS

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Inschrijven kan vanaf ongeveer een jaar voor deze datum. Als zij jonger zijn dan drie jaar mogen ze slechts op school starten vanaf de instapdatum nadat ze 2,5 jaar worden. Deze instapdata zijn telkens de eerste schooldagen na een vakantieperiode. (zie info instapregeling)

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school starten, zonder rekening te houden met de instapdata.

 

LAGERE SCHOOL

Leerlingen van de lagere school kunnen altijd worden ingeschreven. Bij verandering van school tijdens het schooljaar is wel een attest van de vroegere school vereist.

 

VOORRANGSREGEL

Volgens het decreet ‘gelijke kansen in het onderwijs’ moet aan alle ouders de mogelijkheid gegeven worden om hun kind in te schrijven ten vroegste op de eerste schooldag van het voorafgaande schooljaar. Daarnaast is er een periode waarin broers en zussen voorrang krijgen. Informatie bij het secretariaat of de directie.

   

Belangrijke opmerking!!! Uw kind mag pas naar school komen op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is.

 

Belangrijke datum: 1 februari !!!

Kleuters die ingeschreven worden voor 1 februari zijn hl belangrijk voor de school vermits deze datum de tellingsdatum is waarop het lestijdenpakket van het volgend schooljaar wordt vastgesteld.

Wanneer je kleuter dus tweenhalf wordt vr deze datum maar misschien pas met Pasen naar school komt, is het toch wenselijk je kleuter vr 1 februari te laten inschrijven.

 

 

 
imageimage


image